Krizová opatření

Vláda :

I. zakazuje

  1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech
  2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob
  3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  4. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary)
  5. umělecká představení
  6. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry

II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost ve školách žákům základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol

Podrobně viz sbírka zákonů

Rubriky

Archiv novinek