Jak správně zacházet s rouškou.

Obecní úřad dostal od obětavých přátel celkem 122 roušek. Roušky byly rozdány obyvatelům nad 70 let již minulý týden a zbylé roušky jsou k dispozici v prodejně COOP.

Všem dárcům za ně děkujeme.

Jak správně zacházet s rouškou.

 1. Před nasazením roušky si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
  Případně dezinfekčním gelem.
 2. Dbejte na to, aby rouška dokonale kryla vaše ústa i nos.
  Bez mezer mezi obličejem a rouškou.
 3. Při nošení se roušky nedotýkejte. Můžou na ní být viry a bakterie.
  Když se jí dotknete, umyjte si ruce.
 4. Jednorázovou roušku měňte nejpozději po 2 až 3 hodinách.
  Pak už nefunguje její filtrace. Pokud vám přijde vlhká dřív, vyměňte ji.
  Do bavlněné roušky vkládejte kapsičku s papírovým kapesníkem.
  Ten měňte nejpozději po 2 hodinách.
 5. Roušku sundávejte za šňůrky nebo gumičky. Nedotýkejte se přední
  části.
 6. Jednorázovou roušku po sundání hned vyhoďte do uzavíratelného
  odpadkového koše.
  Bavlněnou před dalším použitím vyperte na 90 °C a přežehlete.
 7. Následně si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou. Případně
  dezinfekčním gelem.

Rubriky

Archiv novinek