Informace pro pacienty ke dni 16.3.2020 – Mudr. Homola – Smidary

V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Proto:

1. Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Čekárna ordinace bude uzamčena, dovnitř bude pacient vpuštěn pouze po předchozí domluvě. Tel: 774 324 336, 495 496 150, výjimečně 737 336 784 nebo 605 329 738.

2. Omezujeme péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacient, na kterého se vztahuje karanténa a má zároveň klinické příznaky je dále směřován dle platných postupů na krajskou hygienickou stanici (KHS) a linku 112. Pacienti s banalitami budou odmítnuti. Plánované kontroly chronických pacientů bez akutních potíží jsou odloženy. Stejně tak veškeré preventivní prohlídky, dispenzární péče či očkování.

3. Chronická medikace je řešena vystavováním e-Receptů (e-RP). Pacientům v karanténě se vystavuje e-Neschopenka (e-PN) pouze na základě telefonické konzultace. Stejně bude postupováno u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.

4. S okamžitou platností zastavujeme poskytování pracovně-lékařských služeb a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavujeme vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti a další).

5. V případě spotřebování předepsaných ochranných pomůcek nebudeme schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Ordinace bude převedena do nouzového režimu a uzavřena pro pacienty. Dále bude poskytována pouze telefonická či elektronická konzultace, zajištěn předpis e-RP a vystavování e-PN bez fyzického kontaktu s pacientem.

6. V okamžiku, kdy bude naše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vracíme se k režimu provozu dle bodů 1-4.

7. Tato doporučení a informace platí do odvolání a budou dále upřesňována.

Rubriky