INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 2. 6. 2020

ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 2. 6. 2020 bude od 7.00 do 19. 00 přerušena dodávka elektrické energie a to ve všech třech obcích (Sběř, Hrobičany a Velešice).

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Rubriky

Archiv novinek