Informace o dezinfekci a ochranných pomůckách

orgán krizového řízení v Jičíně

Dezinfekce – Krajský úřad se ve spolupráci s ORP snaží zajistit dezinfekci pro potřeby obcí v celém kraji. Jedná se o prostředek Anti – COVID od společnosti ČEPRO. Dnešní informaci máme takovou, že v nejbližších dnech by měla být již z úrovně kraje postupně distribuována. Množství bylo požadováno na 1 měsíc v tomto rozsahu: cca 4 l pro potřeby OÚ I.typu, 8 l pro OÚ II. typu, 40 l pro ZŠ, 20 l pro MŠ, 4-8 l pro obcí zřízené jednotky SDH, další požadavky jsou pro zařízení sociálních služeb.

Průběh distribuce včetně financování je v současné chvíli v řešení.

Berte tuto zprávu jako předběžnou informaci, o dalším postupu budete včas informováni.

Ochranné pomůcky – dodávky ochranných pomůcek od státu (ústenky, respirátory) jsou přerozdělovány do jednotlivých krajů. Dodávky určené pro Královéhradecký kraj byly doposud distribuovány do oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Přehled o distribuci je zveřejněn na stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. O dodávkách pro občany nemáme k dnešnímu dni žádné informace.  

Rubriky

Archiv novinek