Úřední deska

Příspěvky zařazované na Úřední desku


  • Zastupitelstvo obce

    Zastupitelstvo obce Berný Libor – starosta Jor Milan – místostarosta Drozen Miroslav Ferdová Jaroslava Kněz Michal Nezkusil Lukáš Rančáková Ilona

  • Rozpočtové opatření č.9/2018

    Rozpočtové opatření č. 9 vyvěšeno: 19. 12. 2018, sejmuto: 15.2.2019


Rubriky