Aplikace krizového opatření vlády

Vláda v usnesení č. 240 doporučila seniorům nad 70 let nevycházet po dobu nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem neodkladné zdravotnické péče.

Obecní úřad ve Sběři proto vytvořil dobrovolnický sbor ve kterém jsou členové zastupitelstva , členové dobrovolných hasičů a dalších spolků, kteří budou pomáhat těmto seniorům zvládat základní životní potřeby včetně nákupu potravin a léků.

Žádám proto všechny obyvatelé obce nad 70 let, aby se, pokud budou potřebovat pomoc, obrátili na starostu tel. 773 877 442 nebo místostarostu tel. 777 224 015

Libor Berný, starosta obce Sběř

Rubriky