Měsíc: Duben 2021

  • Mimořádné veterinární opatření

    k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzyTato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy– vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Starý Bydžov…

Rubriky