Měsíc: Únor 2019

  • Zastupitelstvo obce

    Zastupitelstvo obce Berný Libor – starosta Jor Milan – místostarosta Drozen Miroslav Ferdová Jaroslava Kněz Michal Nezkusil Lukáš Rančáková Ilona

Rubriky